Upphandlingskonferensen 1-2 december 2016

Välkommen till Upphandlingskonferensen 2016! Konferensen anordnas under två dagar i december 2016 och inleds med både välkända och nya keynote speakers. Därefter följer 15 seminarier där de mest intressanta nyheterna i de nya upphandlingslagarna behandlas. Vi har samlat över 60 av Sveriges främsta experter på offentlig upphandling och sätter nu ihop föreläsare och moderatorer för att få en så allsidig belysning som möjligt av varje ämne. På varje seminarium kommer tre föreläsare från olika delar av samhället att ge sin syn på de nya reglerna och det finns gott om tid både för debatt och för frågor från publiken efter anförandena.


De nya lagar som debatteras är:
- lagen om offentlig upphandling - LOU
- lagen om upphandling inom försörjningssektorerna - LUF
- lagen om tjänste- och byggkoncessioner - LUK.
Lagarna bygger på de nya EU-direktiv som trädde i kraft våren 2014 och som kommer att genomföras under år 2017.

Konferensen hålls på Clarion Sign vid Norra bantorget i Stockholm. Den första dagen avslutas med en galamiddag med underhållning. Kostnaden för middagen ingår i avgiften. Du har även möjlighet att bjuda med din respektive.

Upphandlingskonferensen 2016 anordnas av Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT), se urt.cc, tillsammans med VJS och Upphandling24, som är vår mediapartner. UrT ges ut av en ideell förening och är en icke-vinstdrivande rättsvetenskaplig tidskrift om offentlig upphandling helt utan kommersiella inslag. Syftet med konferensen är att sprida information om det kommande regelverket om offentlig upphandling. Eventuellt överskott från konferensen kommer att användas både till att säkerställa framtida utgivning och till stipendier till uppsatsstudenter i ämnet offentlig upphandling.